Cityvarasto Avainlippu - Suomalaista palvelua

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Cityvarasto Oy
Osoite: Läkkisepänkuja 7
Puh: 09 4114 6973
Y-tunnus: 1561027-4

2. Rekisteriasioita hoitava
henkilö tai yhteyshenkilö: Ville Stenroos

3. Rekisterin nimi
Cityvarasto Oy:n asiakasrekisteri Rekisteriä käytetään Cityvarasto Oy:n ja asiakkaiden väliseen yhteydenpitoon sekä myyntiin ja markkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on edesauttaa vuokra-asioiden hoitoa, uudistamista ja kehittämistä. Tiedottaa asiakkaille uutisia, lähettää tarjouksia ja asiakaskyselyitä. Rekisteriä käytetään myös laskutuksen ja suoritusten seurannan apuna.

5. Rekisterin tietosisältöä ovat asiakkaan nimi, osoite ja sähköpostitiedot. Asiakkaan syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus tarvitaan asiakkaan tunnistusta varten. Asiakaspalautteesta tallennetaan asiakastietoihin arvonta ja kilpailuvastaukset, asiakaskyselypalaute sekä muut mahdolliset
asiakaspalautteet.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n ja 23 §:n 7 ja 8 –kohtien
nojalla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ovat asiakkaan oma ilmoitus, esimerkiksi varausta tehtäessä, asiakaskyselyt ja kilpailut, sähköpostikirjeenvaihto, laskutuksen ja maksunvalvonnan tiedot pankeilta ja perintätoimistoilta.

8. Rekisterin suojaus 
Rekisterit sijaitsevat erillisessä lukitussa tilassa, jonne pääsevät vain erikseen määritellyt henkilöt. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin
perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme info @ cityvarasto.fi