14.2.2024

VIINIKANKADUN RAKENNUSURAKKA 2024

Recset Oy rakentaa Viinikankadun rakennusurakkaa. Työn tilaajat ovat Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi Oy ja Tampereen Energia. Työ kestää koko vuoden 2024 ja kesällä 2025 asfaltoidaan vielä viimeinen, kolmas asfalttikerros kadun ajoradan pintaan.

Viinikankadun rakennusurakka 2024

Recset Oy rakentaa Viinikankadun rakennusurakkaa. Työn tilaajat ovat Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi Oy ja Tampereen Energia. Työ kestää koko vuoden 2024 ja kesällä 2025 asfaltoidaan vielä viimeinen, kolmas asfalttikerros kadun ajoradan pintaan.

Työt ulottuvat Ratapihankadulla Naulakadun alikulun pohjoispuolelle, Viinikankadulla Tampereen Valtatiestä Järvensivuntielle. Ratapihankadulle rakennetaan lisäksi uusi sadevesiviemäri ja Järvensivuntielle uusi vesijohto. Urakassa uusitaan vesijohdot, jätevesi- ja sadevesiviemärit, kaukolämpölinjat sekä myös pintarakenteet, katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet. Naulakadun alikulun betonista tukimuuria jatketaan ja korotetaan uusien kaistajärjestelyjen vuoksi.

Viikolla 7 suljetaan Viinikankadun idän puoleinen kevyen liikenteen väylä ja liikenne ohjataan länsipuolelle. Ajoneuvoliikenteen yhteys Iidesaukiolta Viinikankadulle suljetaan viikolla 8. Myöhemmässä vaiheessa suljetaan myös kevyen liikenteen yhteys Iidesaukiolta Järvensivuntien suuntaan.

Rakennustöiden tavoitteena on parantaa väylien liikenteenvälityskykyä ja ottaa hiljattain rakennetun Pinninkadun alikulkusillan kaikki silta-aukot käyttöön. Katujen tasausta lasketaan Pinninkadun alikulkusillan alikulkukorkeuden kasvattamiseksi. Kadun pintaa lasketaan noin puoli metriä. Laskun vuoksi kadun alla oleva kunnallistekniikka – vesijohdot, viemärit, kaukolämpö ja kaapelit sekä liittyvien katujen risteysalueet on kaikki rakennettava uudestaan. Samalla muutetaan Ratapihankadun risteys- ja kaistajärjestelyjä.

Urakoitsija pahoittelee rakennustöistä aiheutuvaa häiriötä kadunkäyttäjille sekä lähikiinteistöille ja kiittää kaupunkilaisia kärsivällisyydestä.

Lisätietoja rakentamisesta antaa:

Recset Oy Eleonora Pecoraro gsm 050 430 8107 Eleonora.pecoraro@recset.fi

Lähde: Recset Oy:n tiedote

Lisätietoa hankkeesta https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2023/12/21/viinikankadun-rakennusurakka-vaikuttaa-liikenteeseen-vuonna-2024